Hagia Sofia ČTSOK Pražský hrad ČTSOK

INFORMACE O KOMOŘE

Česko-turecká smíšená obchodní komora je neziskovou organizací, jež byla zřízena se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za účelem rozvoje hospodářských styků s Tureckou republikou v roce 2006. Komora sdružuje české a zahraniční právnické i fyzické osoby, jež mají zájem vstoupit a účastnit se trhu, kde probíhá obchodní výměna mezi českými a tureckými podnikatelskými subjekty.

Předpokladem úspěšného vstupu na tento trh jsou především:

  • znalosti právního a ekonomického prostředí v Turecké republice,

  • informace o nabídce a poptávce po zboží a službách,

  • jazyková vybavenost a

  • získání potenciálních partnerů, jež mají zájem se na této obchodní výměně podílet.

 

Hlavním posláním Česko-turecké smíšené obchodní komory je proto pomoc jejím členům při získávání výše uvedených předpokladů. Při poskytování těchto služeb se Komora řídí následujícími zásadami:

OTEVŘENOST

...více...

Komora je otevřena všem potencionálním zájemcům o vstup na česko-turecký trh. Komora se proto za tímto účelem vytváří stabilní a silnou členskou základnu, která zaručuje možnost efektivní obchodní výměny mezi jejími členy. Nad tento rámec Komora zajišťuje i zprostředkování vhodných partnerů svým členům mimo její členskou základnu.

KVALITA

...více...

Informace o právních a ekonomických podmínkách poskytují odborníci v oblasti českého a tureckého práva, stejně jako specialisté působící dlouhodobě na poli mezinárodního obchodu a mezinárodních vztahů. Poskytované informace jsou dále konzultovány se zastupitelskými úřady.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

...více...

Komora přistupuje ke každému ze svých členů individuálně a sestavuje pro své členy optimální řešení, jež vyhovuje potřebám každého klienta podle jeho podnikatelského plánu a představ.

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

«Říjen  2016»
poútstčtpasone
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

REKLAMA

PARTNEŘI