Spolupráce s Turkish Airlines
04/07/2017
PC International novým členem ČTSOK
15/08/2017

Mediální spolupráce s EurActiv.cz

Mediální spolupráce s Euractiv.cz zajistí návštěvníkům obou portálů přístup k důkladným a objektivním informacím o obchodních a politických vztazích mezi Českou Republikou a Tureckem.

Praha, Česká Republika – 11.07.2017 – Komora s radostí oznamuje mediální spolupráci s online platformou EurActiv. Portál EurActiv.cz nabízí důkladné a objektivní informace o dění v Evropské Unii, zasazené do českého kontextu, z politicky neutrálního úhlu pohledu.

Evropská Unie a Turecko navázaly diplomatické vztahy v roce 1959 a Turecko usiluje o členství v EU od roku 1987. Ačkoli vztahy mezi Tureckem a EU prošly několika kritickými momenty, obě strany se shodují v otázce rozvíjení spolupráce a pokračování přijímacích jednání o členství Turecka v Unii.

Komora bude na svých online platformách sdílet články portálu EurActiv.cz o Turecku a informovat EurActiv.cz o aktuálním vývoji v ekonomice a vztazích s EU. EurActiv.cz shrnuje vztahy mezi EU a Tureckem zde.

 

 


O Komoře: Česko-turecká smíšená obchodní komora je neziskovou organizací, jež byla zřízena se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za účelem rozvoje hospodářských styků s Tureckou republikou v roce 2006. Komora sdružuje české a zahraniční právnické i fyzické osoby, jež mají zájem vstoupit a účastnit se trhu, kde probíhá obchodní výměna mezi českými a tureckými podnikatelskými subjekty.

O EurActiv.cz: Portál EurActiv.cz je partnerským webem EurActiv.com na základě franšízové smlouvy mezi společností EU-Media, s.r.o. a společností EurActiv.com PLC, Spojené království o partnerství při vytváření portálu EurActiv.cz. Úlohou portálu je poskytovat důkladné a objektivní informace o dění v EU, které je s maximální pečlivostí zasazeno do českých souvislostí.