Česko-turecké obchodní vztahy po puči
10/09/2016
Ekol Logistics vstupuje do České republiky
14/12/2016

Oznámení o svolání valné hromady ČTSOK

Oznámení o svolání valné hromady

 

Představenstvo Česko-turecké smíšené obchodní Komory, IČO: 275 96 443, se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 55243 (dále jen „Komora“),

svolává v souladu s § 11 stanov řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční dne 02.12.2016 od 10:00 hodin

na adrese Hotel Majestic Plaza Prague, Štěpánská 33, Praha 1, PSČ 110 00

s tímto pořadem jednání:

 1.    Zahájení a schválení jednacího řádu a pořadu jednání valné hromady
 2.    Volba orgánů valné hromady
 3.    Zpráva představenstva o činnostech Komory za uplynulý rok

Návrh usnesení: „Valná hromada Komory schvaluje zprávu o činnostech Komory ve znění, ve kterém byla přednesena valné hromadě Komory.“

 1.    Zpráva o vývoji hospodaření a schválení účetní závěrky Komory za rok 2015

Návrh usnesení: „Valná hromada Komory schvaluje účetní závěrku Komory ke dni 31.12.2015.“

 1.    Odvolání členů představenstva Komory

Návrh usnesení: „Valná hromada Komory s účinností ke dni 02.12.2016 odvolává z funkce členů představenstva Komory:

 •      Mgr. Aleše Eppingera, narozeného dne 10.03.1977, bytem Líšnice, č.p. 282, PSČ 252 10,
 •      Alpera Özmerta, LL.M., narozeného dne 06.01.1977, bytem Praha 10 – Strašnice, Na Palouku 3219/3, PSČ 100 00 ,
 •      Ing. Stanislava Matochu, narozeného dne 13.07.1944, bytem Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, PSČ 130 00,
 •      Radoslava Klepáče, narozeného dne 09.04.1960, bytem Hodonín, Rozmarýnová 4359/19, PSČ 695 01,
 •      Yalina Yüregila, MBA, narozeného dne 20.09.1980, bytem Praha 3 – Vinohrady, Jičínská 1346/6, PSČ 130 00.”
 1.    Volba členů představenstva Komory

Návrh usnesení: „Valná hromada Komory s účinností ke dni 02.12.2016 volí do funkce členů představenstva Komory:

 •      Mgr. Aleše Eppingera, narozeného dne 10.03.1977, bytem Líšnice, č.p. 282, PSČ 252 10,
 •      Alpera Özmerta, LL.M., narozeného dne 06.01.1977, bytem Praha 10 – Strašnice, Na Palouku 3219/3, PSČ 100 00 ,
 •      Ing. Stanislava Matochu, narozeného dne 13.07.1944, bytem Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, PSČ 130 00,
 •      Radoslava Klepáče, narozeného dne 09.04.1960, bytem Hodonín, Rozmarýnová 4359/19, PSČ 695 01,
 •      Yalina Yüregila, MBA, narozeného dne 20.09.1980, bytem Praha 3 – Vinohrady, Jičínská 1346/6, PSČ 130 00.“
 1.    Odvolání člena dozorčí rady Komory

Návrh usnesení: „Valná hromada Komory s účinností ke dni 02.12.2016 odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Josefa Trchalíka, narozeného dne 20.03.1955, trvale bytem Hradčanská 622, 742 85 Vřesina.“

 1.    Volba člena dozorčí rady Komory

Návrh usnesení: „Valná hromada Komory s účinností ke dni 02.12.2016 volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Martina Záleského, narozeného dne 2.9.1974, trvale bytem Lhota pod Libčany 211, 503 27 Lhota pod Libčany.“

 1.    Obchodní strategie Komory (schválení koncepce Komory a jejích hlavních směrů činnosti na rok 2017)

Návrh usnesení: „Valná hromada Komory schvaluje obchodní strategii Komory (koncepci a hlavní směry činnosti Komory) na následující rok ve znění, ve kterém byla přednesena členům Valné hromady Komory, včetně doplnění vyplývajícího z obecné rozpravy“

 1.  Závěr

V Praze dne 31.10.2016

Za představenstvo Komory

Yalın Yüregil, MBA                               

člen představenstva